Akcininkų susirinkimas

UAB ,,Gargždų geležinkelis’’ akcininkų dėmesiui:

Kviečiame dalyvauti visuotiniame UAB ,,Gargždų geležinkelis’’ akcininkų susirinkime, kuris įvyks 2017 m. balandžio 27 d. 16.00 val. adresu Nemuno g. 163, Klaipėda.
Susirinkimo darbotvarkė:

1.       Valdybos ataskaita.

2.       2016 metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei auditoriaus išvada ir audito ataskaita.

3.       2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio bei auditoriaus išvados ir audito ataskaitos tvirtinimas.

4.       Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo už 2016 m tvirtinimas.

5.       Bendrovės įstatų keitimas.

Akcininkų registracijos pradžia 15.45 val.

Gamyklos g. 21, Gargždai

LT-96155 Gargždai

Įmonės kodas 163143475

info@gargzdugelezinkelis.lt

Tel./faks. +370-46-455155