Istorija

Geležinkelio linija Gargžduose buvo nutiesta 1961 metais, žaliavų ir produkcijos tiekimui Gargždų statybinių medžiagų kombinatui. Ilgą laiką geležinkelininkai dirbo kaip statybos kombinato padalinys. Savarankiškos įmonės veiklos pradžia skaičiuojama nuo 1979 metų, kai padalinys buvo atskirtas ir įkurta Gargždų tarpšakinio pramoninio geležinkelio transporto įmonė.
Atskirta nuo Gargždų statybinių medžiagų kombinato Gargždų geležinkelio įmonė iš karto buvo įjungta į Kaliningrado susivienijimą su Kaliningrado srityje veikusiomis Zapadnoje ir Kutuzovskoje valstybinėmis pramoninėmis geležinkelio transporto įmonėmis ir valdoma iš Maskvos. Pagrindiniu klientu ir toliau buvo statybinių medžiagų kombinatas. Tuomet valstybinė pramoninio geležinkelio transporto įmonė geležinkeliu  transportavo kalkakmenį, antracitą, trąšas, akmens anglį.
1991 metais Gargždų valstybinė pramoninio geležinkelio transporto įmonė perėjo į Lietuvos jurisdikciją ir tapo valstybine įmone. Netrukus ji buvo įtraukta į privatizuojamų objektų sąrašą ir 1993 metais privatizuota. Įmonė pakeitė pavadinimą į UAB „Gargždų geležinkelis“, direktoriumi tapo dvejus metus vyriausiuoju inžinieriumi dirbęs Arūnas Grikšas.
Įmonė turėjo pajėgumų dirbti, tačiau paslaugų poreikis tuomet buvo labai mažas. Pirmosios stabilios pajamos buvo iš Lietuvoje išgautos naftos pervežimo. Naftą „Gargždų geležinkelis“ gabeno maršrutu Gargždai – Rimkai. Plečiant paslaugas „Gargždų geležinkelis“ pradėjo teikti geležinkelių remonto ir statybos bei geležinkelio technikos remonto darbus. 1996 metais „Gargždų geležinkelis“ persikėlė į naujas administracines patalpas. Įmonė stiprėjo, ėmė plėsti savo paslaugų spektrą.
Pagrindiniai šių dienų įvykiai:
2008 m. bendrovei suteikta licencija vežti krovinius geležinkelio transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje.
2011 m. patvirtinta Saugos sertifikato A dalis.
2012 m. atnaujintas sertifikatas suteikiantis teisę atlikti geležinkelio riedmenų techninę priežiūrą.
2014 m. patvirtinti įgaliojimai eismo saugos srityje A ir B dalys.
2014 m. atnaujinta Saugos sertifikato B dalis.

Gamyklos g. 21, Gargždai

LT-96155 Gargždai

Įmonės kodas 163143475

info@gargzdugelezinkelis.lt

Tel./faks. +370-46-455155