Riedmenų Techninės Priežiūros Atestatas

Riedmenų Techninės Priežiūros Atestatas

Atestatas, suteikiantis teisę atlikti geležinkelių riedmenų techninę priežiūrą

Gamyklos g. 21, Gargždai

LT-96155 Gargždai

Įmonės kodas 163143475

info@gargzdugelezinkelis.lt

Tel./faks. +370-46-455155