Neeilinis akcininkų susirinkimas

UAB "Gargždų geležinkelis" visuotinis akcininkų susirinkimas

Kviečiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Data: 2016 m. liepos 25 d.
Laikas: 16.15 val.
Vieta: Gamyklos 21, Gargždai.
Darbotavrkės klausimai:
1. Bendrovės savų akcijų įsigijimas
Akcininkų registracijos pradžia 16.00 val.
Administracija

Gamyklos g. 21, Gargždai

LT-96155 Gargždai

Įmonės kodas 163143475

info@gargzdugelezinkelis.lt

Tel./faks. +370-46-455155