Riedmenų remontas

Geležinkelio riedmenų techninė priežiūra ir remontas

Atliekame manevrinių lokomotyvų techninę priežiūrą ir remontą. 

Veikla atestuota. Atestatas išduotas Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos.

Atliekamų remonto darbų pobūdis:
- lokomotyvų techninė priežiūra;
- lokomotyvų einamasis remontas;
- lokomotyvų kapitalinis remontas.

Paslaugų teikimo būdai:
- Lokomotyvo eksploatavimo vietoje pas užsakovą;
- Lokomotyvų remonto depe, Gargžduose.

Atliktiems darbams suteikiamas garantinis laikotarpis.

Gamyklos g. 21, Gargždai

LT-96155 Gargždai

Įmonės kodas 163143475

info@gargzdugelezinkelis.lt

Tel./faks. +370-46-455155